Viet Nhi Health Coach logo

Những câu chuyện chữa lành

Nơi chia sẻ những phương pháp và trải nghiệm chữa lành, thấu hiểu bản thân và phát triển từ bên trong.

 

"Khai phá người thầy bên trong bạn,
mọi đáp án lớn đều từ đó mà ra"

Đăng ký nhận thông tin về các buổi
Workshop, Health Talk của Nhi ở đây các bạn nhé.