Tây Tạng Tour (1) – Đi chích ngừa dại vì bị lừa cắn khi cho ăn

Ở những vùng cao thì một số người Tây Tạng vẫn dùng lừa để vận chuyển hàng hoá và đồ đạc. Những chú lừa này thường ăn cỏ, ăn cơm và nói chung là… ăn tạp. Ngoài ra thì lừa cũng là một trong những nhóm động vật mà người ta hay nuôi để cho […]

Tây Tạng Tour (1) – Đi chích ngừa dại vì bị lừa cắn khi cho ăn Đọc thêm »