Viet Nhi Health Coach logo

Hồi quy tiền kiếp

Cuộc sống của cha mẹ ảnh hưởng đến bé ngay từ trong bào thai

Kể chuyện từ các lần hồi quy tiền kiếp mà Nhi đã làm cho thấy cha mẹ ảnh hưởng đến bé ngay từ trong bào thai như thế nào…   CÂU CHUYỆN QUY HỒI TIỀN KIẾP THỨ NHẤT: Bạn đến tìm Nhi với chia sẻ rằng bạn luôn có cảm giác lo lắng, bồn chồn […]

Cuộc sống của cha mẹ ảnh hưởng đến bé ngay từ trong bào thai Read More »

Lớp “Hồi quy tiền kiếp: Truy tìm và buông bỏ”

1 – GIỚI THIỆU VỀ LỚP “HỒI QUY TIỀN KIẾP: TRUY TÌM VÀ BUÔNG BỎ” Nếu bạn có những câu hỏi về bản thân mình không lời đáp, có thể là những nỗi sợ, nỗi ám ảnh, sự lo âu hoặc cảm thấy mình mắc nợ một ai đó,… thì hồi quy tiền kiếp có

Lớp “Hồi quy tiền kiếp: Truy tìm và buông bỏ” Read More »