Viet Nhi Health Coach logo

Dành cho doanh nghiệp

Các chủ đề đào tạo sức khỏe tinh thần tại doanh nghiệp

Cảm ơn Quý doanh nghiệp đã quan tâm đến chương trình đào tạo về sức khỏe tinh thần và lối sống được hướng dẫn bởi Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi. Sau đây là một số chủ đề đã được tổ chức bởi nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty […]

Các chủ đề đào tạo sức khỏe tinh thần tại doanh nghiệp Read More »

Các chủ đề đào tạo dinh dưỡng tại doanh nghiệp

Cảm ơn Quý doanh nghiệp đã quan tâm đến chương trình đào tạo về dinh dưỡng được hướng dẫn bởi Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi. Sau đây là một số chủ đề đã được tổ chức bởi nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty cũng có thể đặt các

Các chủ đề đào tạo dinh dưỡng tại doanh nghiệp Read More »