Viet Nhi Health Coach logo

Dành cho doanh nghiệp

Lớp “Eat Clean toàn diện”

1 – Thông tin lớp “Eat Clean toàn diện” Đối tượng phù hợp: Cấp quản lý và tất cả nhân viên khối văn phòng Hình thức: Học trực tiếp tại văn phòng hoặc Online Kết hợp trong team building, retreat Thời lượng: 2.5 giờ Số lượng: Tối đa 100 người 2 – Nội dung chính lớp “Eat Clean […]

Lớp “Eat Clean toàn diện” Đọc thêm »

Lớp “Nền tảng của thanh lọc cơ thể”

1 – Thông tin lớp “Nền tảng của thanh lọc cơ thể” Đối tượng phù hợp: Cấp quản lý và tất cả nhân viên khối văn phòng Hình thức: Học trực tiếp tại văn phòng Online Kết hợp trong team building, retreat Thời lượng: Từ 2 – 3 giờ Số lượng: Tối đa 100 người 2

Lớp “Nền tảng của thanh lọc cơ thể” Đọc thêm »

Lớp “Hơi thở và chánh niệm – Bước đầu tiên cảm nhận thiền”

1 – Thông tin lớp “Hơi thở và chánh niệm – Bước đầu cảm nhận thiền” Đối tượng phù hợp: Cấp quản lý và tất cả nhân viên khối văn phòng Hình thức: Học trực tiếp tại văn phòng hoặc Online Kết hợp trong team building, retreat Thời lượng: 1 ngày (2 buổi), có thể

Lớp “Hơi thở và chánh niệm – Bước đầu tiên cảm nhận thiền” Đọc thêm »

Lớp “12 bước để có sức khoẻ tốt hơn”

1 – Thông tin lớp “12 bước để có sức khoẻ tốt hơn” Đối tượng phù hợp: Cấp quản lý và tất cả nhân viên khối văn phòng Hình thức: Học trực tiếp tại văn phòng Online Kết hợp trong team building, retreat Thời lượng: 1 ngày (2 buổi), có thể chia thành 2 ngày

Lớp “12 bước để có sức khoẻ tốt hơn” Đọc thêm »

Lớp “Dinh dưỡng thông minh cho sức khỏe bền vững”

1 – Thông tin lớp “Dinh dưỡng thông minh cho sức khoẻ bền vững” Đối tượng phù hợp: Cấp quản lý và tất cả nhân viên khối văn phòng Hình thức: Học trực tiếp tại văn phòng hoặc Online Kết hợp trong team building, retreat Thời lượng: 1 ngày (2 buổi), có thể chia thành

Lớp “Dinh dưỡng thông minh cho sức khỏe bền vững” Đọc thêm »

Các chủ đề đào tạo dinh dưỡng tại doanh nghiệp

Cảm ơn Quý doanh nghiệp đã quan tâm đến chương trình đào tạo về dinh dưỡng được hướng dẫn bởi Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi. Sau đây là một số chủ đề đã được tổ chức bởi nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty cũng có thể đặt các

Các chủ đề đào tạo dinh dưỡng tại doanh nghiệp Đọc thêm »