Viet Nhi Health Coach logo

Blogs

Giáng Sinh đang đến, cùng Nhi nói chuyện về niềm tin nhé

Louisa May Alcott đã từng nói: “Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đề có sức mạng để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin”. Có thể thấy, niềm tin là […]

Giáng Sinh đang đến, cùng Nhi nói chuyện về niềm tin nhé Read More »

Chữa lành đứa trẻ bên trong – Phần 1

Chữa lành đứa trẻ bên trong là cụm từ được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Nếu bạn cảm thấy dạo gần đây có nhiều mẫu thuẫn xảy ra bên trong, cảm thấy ức chế, bị bỏ rơi hay trải qua tổn thương tâm lý. Những vết thương lòng này sẽ không biến mất

Chữa lành đứa trẻ bên trong – Phần 1 Read More »

Chữa lành đứa trẻ bên trong – Phần 4

Chữa lành đứa trẻ bên trong là cả một hành trình, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những phương pháp hữu ích trong “Chữa lành đứa trẻ bên trong – Phần 4” nhé. Có rất nhiều phương pháp có thể giúp bạn nhận diện những vấn đề mà đứa trẻ bên trong đang gặp

Chữa lành đứa trẻ bên trong – Phần 4 Read More »